• Ai Đưa Em Về
 • Anh Cho Em Mùa Xuân
 • Bọt Biển
 • Chiều Hôm Nay
 • Cỏ Úa
 • Hai Mùa Noel
 • Hoang Vắng
 • Liên Khúc Thu
 • Lk Trịnh Công Sơn
 • Lk Tuổi Xa Người
 • Mùa Thu Mây Ngàn
 • Tôi Ru Em Ngủ
 • Xuân Miền Nam

Mùa Thu đã xóa hết cơn mong chờ, 
Mùa Thu sẽ cất dấu chân ơ thờ,
Một người bước đi, lệ tình ướt mi
Anh ra đi mùa thu mùa thu không trở lại 
Anh ra đi mùa thu sương mờ giăng âm u 

Anh ra đi mùa Thu, mùa Thu không còn nữa 
Đếm lá úa mùa Thu, đo sầu ngập tim em 

Ngày anh đi Nghe chơi vơi não nề 
Qua vườn Luxembourg, sương rơi che phố mờ 
Buồn này ai có mua? 
Từ chia ly... Nghe rơi bao lá vàng 
Ngập giòng nước sông Seine 
Mưa rơi trên phím đàn, chừng nào cho em quên 

Anh ra đi mùa Thu, mùa Thu không trở lại 
Lá úa khóc người đi,  sương mờ dâng lên mi 
Anh ra đi mùa Thu, mùa lá rơi ngập ngừng 
Đếm lá úa sầu lên, bao giờ cho em quên
Anh đã quên mùa Thu!
Anh đã quên mùa Thu!
Bây giờ là mùa Thu, chiều vắng khói sương mù 
Hàng cây khô sầu úa hiu hắt đứng trong mưa 

Mưa như lệ tình xưa, lệ thấm mấy cho vừa
Lệ thương hoa phượng rũ, anh có nghe mùa Thu 

Thu mang cho tình yêu một thời đã qua 
Thu mang cho người yêu một đời xót xa 
Mùa Thu đã xóa hết cơn mong chờ
Mùa Thu sẽ cất dấu chân ơ thờ
Một người bước đi, lệ tình ướt mi

Hôm nay trời vào Đông
Tình đã chết trong lòng, niềm cô đơn chợt đến 
Anh đã quên mùa Thu!
Anh đã quên mùa Thu! Anh đã quên mùa Thu!
Anh đã quên mùa Thu! Anh đã quên mùa Thu!
Mùa Thu... Mùa Thu không trở lại...

 

 
 
 

 

thank you for your visite