• Anh Đã Thấy Mùa Xuân Chưa
 • Chiều Về Trên Sông
 • Giọt Nắng Hồng
 • Hạ Trắng
 • Khúc Hát Thanh Xuân
 • Mong Anh Sẽ Đến
 • Một Mai Em Đi
 • Mưa Hồng
 • Mùa Thu Cho Em
 • Thà Như Giọt Mưa
 • Thư Xuân Hải Ngoại
 • Tiếc Thu
 • Tình Khúc Buồn
 • Tình Lẻ Loi
 • Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu
 • Vì Yêu Đó Anh

Gọi nắng! 
Trên vai em gầy đường xa áo bay 
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say 
Lối em đi về trời không có mây 
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy 

Gọi nắng! 
Cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay 
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai 
Bước chân em về nào anh có hay 
Gọi em cho nắng chết trên sông dài 

Thôi xin ơn đời, trong cơn mê này 
gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về 
chân em bước nhẹ trời buồn gió cao 
Đời xin có nhau, dài cho mãi sau 
Nắng không gọi sầu, áo xưa dù nhàu 
Cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau 

Gọi nắng! 
Cho tóc em cài loài hoa nắng rơi 
Nắng đưa em về miền cao gió bay 
Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây 
Gọi tên em mãi suốt cơn mê này...

 

 
 
 

 

thank you for your visite