hạ vàng hạ vàng nắng
chiều qua chiều qua mau
đường quạnh đường quạnh vắng
ngõ đón ngõ đón chào


tà áo tà áo trắng
vờn lao vờn lao xao
trời im trời im ắng
én vù én vù cao


đường hiu đường hiu gió
lá xạc lá xạc xào
gót son gót son nhỏ
bước về bước về mau


sông tĩnh sông tĩnh lặng
dòng nao dòng nao nao
chuông chùa chuông chùa vẳng
mưa rạt mưa rạt rào


trúc thưa trúc thưa vắng
gió thổi gió thổi ào
đường không đường không nắng
chiều nôn chiều nôn nao

mây chìm mây chìm lặng
trời mưa trời mưa rào
giọt trĩu giọt trĩu nặng
em về em về mau


chiều phai chiều phai màu
ngày xanh ngày xanh xao
trời mưa trời mưa nặng
em về em về mau
trời mưa trời mưa nặng
em về em về mau
em về em về mau…


Kiệt Tấn

 


 • Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về
 • Áo Lụa Hà Đông
 • Áo Trắng
 • Bông Hồng Mùa Xuân
 • Dại Khờ
 • Đêm Nằm Nghe Sương Rơi
 • Em Về
 • Hai Sắc Hoa Tigon
 • Hôn Nhau Lần Cuối
 • Không Còn Của Riêng Nhau
 • Khúc Mùa Thu
 • Khúc Trái Tim
 • Mai Anh Đi
 • Ngập Ngừng
 • Những Bóng Người Trên Sân Ga
 • Ơn Em
 • Rơi
 • Sợi Tóc
 • Thơ
 • Tìm Lại Mùa Xuân
 • Tơ Vương
 • Tự Tình Dưới Hoa
 • Vô Đề
 • Yêu

 


thank you for your visite